Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan çağımızda herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki, gelecek neslin yaşayacağı zaman, bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacaktır. Hızlı değişimden kaynaklanan bu durum, insanların yeniliklere uyum sağlayacak nitelikte olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda bireylerin 21.yy becerilerine sahip olması gerektiği söylenebilir. Bu becerilerin kazandırılmasında sınıf ortamlarının etkisi yanında öğrencilerin ailelerinden ve içinde bulundukları her türlü topluluktan etkileneceği de aşikardır. Bu proje ile bilimsel aktiviteler açısından halkın faydalanabileceği herhangi bir merkezin bulunmadığı  ilimizde, halk için  yüksek düzeyde bilimsel farkındalık oluşturulması planlanmaktadır.

              Bilim şenliği kentin en merkezi noktasında  yer alan, 23 Nisan Ortaokulunda (Öğretmen evi yanı)  13-14 Ekim 2018 tarihlerinde, 10-16 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bina içindeki dersliklerden 32 tanesi atölyeler için, geniş bahçe gösteri alanı için ve Elma Şekeri Anaokulu bahçesinde yer alan konferans salonu konuşmalar için kullanılacaktır.

Bilim şenliği, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Belediyesi tarafından desteklenmiştir.